Producció Audiovisual i Multimedia

En Poc, les idees sorgeixen,
evolucionen i es transformen en imatges.
Perque des de la nostra fundació
en 1996 la nostra activitat és,
produir continguts audiovisuals.

 

Comments are closed.